Rejestracje i licencje

Wszystkie poniżej wynienione dokumenty prosimy przesyłać na adres biuro@wmzj.waw.pl

Odpowiednie formularze oraz aktualny cennik można znaleźć w zakładce ,,dokumenty do pobrania”.

Licencje wydawane są w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletnych dokumentów oraz potwierdzenia dokonania opłat.

Opłaty mogę być dokonywane wyłącznie na konto bankowe Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego: PKO BP S.A.: 40 1440 1299 0000 0000 1086 0927

Dokumenty potrzebne do rejestracji konia:

 • wypełnione zgłoszenie konia do rejestracji
 • kopia paszportu hodowlanego - strony z hodowcą, rodowodem i właścicielem
 • potwierdzenie przelewu
 • Uwaga: nie mogą być rejestrowane konie, które nie posiadają paszportu urzędowego (z aktualnym wpisem PZHK), oraz wklejki aktualnego właściciela w paszporcie
 • Uwaga: rejestracja zawiera licencję na dany rok kalendarzowy!

Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji regionalnej konia:

 • potwierdzenie przelewu (w tytule przelewu należy wpisać pełne imię konia i numer paszportu urzędowego)
 • Uwaga: licencji nie otrzymają konie, które nie posiadają paszportu urzędowego ( z aktualnym wpisem PZHK), oraz wklejki aktualnego właściciela w paszporcie.
 • Uwaga: w przypadku zmiany właściciela konia należy wypełnić zgłoszenie konia do rejestracji oraz przesłać dodatkowo skan paszportu konia (strona z nowym właścicielem)

Dokumenty potrzebne do rejestracji zawodnika:

 • wypełnione zgłoszenie zawodnika do rejestracji
 • wypełniony wniosek licencyjny zawodnika; dla zawodników zarejestrowanych w klubie - z pieczątką klubu
 • zaświadczenie lekarskie (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • ubezpieczenie NNW (ważne do końca roku kalendarzowego, na który wydawana jest licencja)
 • dowód tożsamości
 • potwierdzenie przelewu
 • Uwaga: rejestracja zawiera licencję na dany rok kalendarzowy!

Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji regionalnej zawodnika:

 • wypełniony wniosek licencyjny zawodnika; dla zawodników zarejestrowanych w klubie - z pieczątką klubu
 • ubezpieczenie NNW (ważne do końca roku kalendarzowego, na który wydawana jest licencja)
 • zaświadczenie lekarskie (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • potwierdzenie przelewu

Dokumenty potrzebne do zmiany przynależności klubowej zawodnika:

 • wypełniony wniosek o zmianę barw klubowych - podpisany przez klub zwalniający oraz klub przyjmujący
 • potwierdzenie przelewu

Dokumenty potrzebne do zdobycia klas/uprawnień sportowych:

 • wypełniona karta zdobywania norm licencyjnych podpisana przez sędziów głównych zawodów
 • lub pliki .pdf wyników z zawodów z wypisaną listą konkursów, punktów i zajętych miejsc
 • lub linki do oficjalnych wyników konkursów
 • informacje dotyczące norm na klasy sportowe i warunków zdobywania uprawnień sportowych znajdują się na www.pzj.pl

Dokumenty potrzebne do rejestracji klubu:

 • karta rejestracyjna klubu
 • wniosek o przyjęcie w poczet członków Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego
 • ksero dokumentu rejestracyjnego (KRS lub odpis ze starostwa)
 • statut klubu
 • dokumenty instruktorów
 • ubezpieczenie OC klubu
 • potwierdzenie przelewu

Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji regionalnej klubu:

 • potwierdzenie przelewu (wysłane na biuro@wmzj.waw.pl)

Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać na adres biuro@wmzj.waw.pl

Licencje wydawane są w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia: kompletnych dokumentów oraz potwierdzenia dokonania opłat.

Opłaty mogę być dokonywane wyłącznie na konto bankowe Warszawsko- Mazowieckiego Związku Jeździeckiego: PKO BP S.A.: 40 1440 1299 0000 0000 1086 0927