Aktualności

Najważniejsze informacje

Zawiadomienie o Zjazdach Warszawko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego

ZAWIADOMIENIE

  

 o terminie i miejscu Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków 

Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego

 

Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego uprzejmie zawiadamia, że Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczym odbędzie się w dniu

12 czerwca 2017r. (poniedziałek) w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar przy
ul. Łazienkowskiej 6A w Warszawie.

  

I termin: godz. 16:30
II termin: godz. 17:00

 


 

ZAWIADOMIENIE

 

o terminie i miejscu Walnego Statutowego Zebrania Członków
Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego

 

Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego uprzejmie zawiadamia, że Walne Zebranie o charakterze statutowym odbędzie się w dniu

12 czerwca 2017r. (poniedziałek) w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar przy
ul. Łazienkowskiej 6A w Warszawie.

 

 I termin: godz. 18:00

II termin: godz. 18:30