Aktualności

Najważniejsze informacje

Seminarium licencyjne ujeżdżenie 11 marca

Serdecznie zapraszamy na seminarium licencyjne dla sędziów ujeżdżenia

Termin: 11 marca 2017 r.
Miejsce: SWFiS Politechniki Warszawskiej, ul. Waryńskiego 12a, Warszawa (Metro Politechnika)
Wykładowca: Wacław Pruchniewicz
Kierownik kursu: Justyna Milej, tel. 600684488

Numer kursu w PZJ: S/L/A/101/2017

Zgodnie z przepisami każdy sędzia ma obowiązek aktualizowania swojej wiedzy i uczestniczenia w seminariach licencyjnych.
Ukończenie seminarium licencyjnego jest jednym z warunków uzyskania uprawnień sędziowskich, ważnych do upływu dwóch pełnych lat kalendarzowych. Szczegółowe warunki przedstawione są w Art. 19 i 22 Przepisów o sędziach PZJ.
Ukończenie z wynikiem pozytywnym seminarium licencyjnego, w terminie wybranym przez osobę zainteresowaną, mieszczącym się w okresie ważności posiadanych uprawnień, powoduje przedłużenie ich ważności.


Koszt: 150 zł

Zgłoszenia: Na adres e-mail: szkoleniesedziowskie@gmail.com przyjmowane będą do dnia 08.03.2017 r.
W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, a także telefon kontaktowy.
Kurs odbędzie się przy zgłoszonych min. 10 osobach.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 600 684 488 lub drogą mailową.